A KÉK GAZDASÁG

A Kék Gazdaság – egy valóban fenntartható gazdasági modell

A Természet maga megmutatja, milyen irányban kutassunk, milyen gazdaságot hozzunk létre és hogyan teremtsünk munkahelyeket.

Günter Pauli

A Kék Gazdaságról

A fenntarthatóság felé vezető út többet kíván az emberiségtől, mint a gazdaság zöldítése, vagy bizonyos fajta hulladéktípus újrahasznosítása. Akkor érhetjük el a fenntarthatóság megfelelő szintjét, ha a rendszereinket úgy tervezzük meg, ahogy az ökoszisztémák működnek és fejlődnek. Az ökoszisztémák úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy hálózatok hálózatait hozzák létre, ahol mindegyik elem a képességeinek legjavát teszi hozzá az egész működéséhez, önszabályozó körfolyamatokon keresztül áramoltatja az energiát és a tápanyagot, a fizika törvényeinek megfelelően.

A jelenlegi üzleti modelljeink, az összevonások, felvásárlások, a befektetett eszközeink minél nagyobb haszonnal való működtetése, az állandó adósságok, termelékenység növelés munkahelyek megszüntetésével igazából csak az összeomlás eszközei. A Természet azonban jobban ismeri ezeket a dolgokat, helyi munkalehetőségek tömegének adhat teret. Olyan megélhetési módokat tár fel, amelyek megfelelnek a bolygónknak, a közösségi javaknak és annak a fiatal generációnak, amely hasznos és értelmes munkát keres.

Napjaink zöld üzleti modelljei sem érték el a kitűzött célokat. Ha a mérgező folyamatokat kevésbé mérgezővel helyettesítjük, csak kevesebb rosszat teszünk. Így járunk el például akkor, amikor dollár-milliárdokat ruházunk be, kevésbé mérgező és hosszabb üzemidejű akkumulátorokba, elemekbe. De még a kevésbé mérgező elemekhez is szükség van bányászatra, olvasztásra és mérgező kémiai folyamatokra. A kevésbé mérgező elemeket is a környezetbe, szeméttelepekre juttatjuk vissza és ezzel hosszú távon kockáztatjuk az egészségünket. A vállalatok környezetvédelmi díjakat nyernek ha kevesebbet szennyeznek, akkor is, ha folytatják a szennyezést! A Kék Gazdaság a rosszat jóval helyettesíti, vagyontól és tőkétől függetlenül ér el gazdasági és ökológiai fejlődést. A Kék Gazdaság a Természet bölcsessége szerint rendezi el a folyamatokat. A fejlődő és a fejlett világban egyaránt működőképes jövedelmet teremt, nem csak valami jónak az ígéretét. Munkahelyeket hoz létre.

A biomimikri, a természeti folyamatok leképezése, bemutatja nekünk azokat a csodákat, amelyekre a természet tanít bennünket. Egy Kék Gazdaságban a fenntartható hatékonyságot azáltal érjük el, hogy helyettesítjük a szükségtelen dolgokat olyanokkal, amelyek működőképesek és számtalan innovatív technológiát egyesítenek egységes egésszé úgy, ahogy azt az élőhelyek és az ökoszisztémák teszik. Ha felülről próbáljuk úgy irányítani az embereket, hogy helyesen cselekedjenek vagy hogy fokozatosan javítsák az energia-hatékonyságot, soha nem érhetünk el olyan hatást, mint amit elérhetünk a jövedelmezőséggel, költségcsökkentéssel vagy a nagyobb piacképességgel. A Kék Gazdaság a gazdasági értéken keresztül teremt fenntarthatóságot. Az üzleti élet ezeket az alapelveket úgy használhatja, hogy általuk hatékonyabbá válhat, munkahelyeket teremthet, jövedelmet generálhat miközben csökkenti a szennyezés kockázatát és társadalmi költségét. A fiatal vállalkozók, és azok, akik a szívükben fiatalok olyan fenntartható vállalkozásokba foghatnak, amelyek értelmes munkát adnak, értékes termékeket hoznak létre és társadalmi egyenlőséget biztosítanak.

A Kék Gazdaság felszámolja a hulladékot és annak járulékos költségeit, de nemcsak úgy, mint szennyezést, hanem mint az anyagok elégtelen hatékonyságú felhasználását. Az ökoszisztémákban egyáltalán nincs hulladék, mivel az egyik folyamat mellékterméke input egy másik folyamat számára, ahogy az ökoszisztémák működnek. Minden szempontból fenntarthatóak; azt használják, ami helyben elérhető, mint a természetben előforduló, a fizika törvényeitől függő energiaforrások. Mindig a hatékonyság magasabb szintjei felé fejlődnek, a hatékonyságtól az elégségességig, onnan a jólétig. Többszörös jövedelemforrást jelent a beruházások hatványozott mértékű megtérülésével. Semmi nem megy veszendőbe; mindenkinek megvan a maga szerepe – teljes foglalkoztatottság van. Az innovációk csoportja áll rendelkezésre hogy a rendszer problémáit megoldják.

A Kék Gazdaság koncepciója a „Természeti Top 100” projektből nőtte ki magát. Ebben a projektben a természeten alapuló technológiákat (publikációkat) gyűjtötték össze, amelyet aztán szakértők vizsgáltak meg. Egy amerikai csoport 2 230 körüli technológiát vizsgált meg, és kiválasztotta azokat, amelyek alkalmasnak mutatkoztak a jelenlegi üzleti modellek alapvető megváltoztatására. 340 olyan innovációt választottak ki, amelyeket rendszerekbe tudtak foglalni. Ezek úgy működtek, mint az ökológiai rendszerek. A technológiákat aztán egy üzleti stratégákból, pénzügyi elemzőkből és döntéshozókból álló csoport értékelte. A használt kritériumok között voltak: a projekt jelenlegi állása, a felhasznált intellektuális tulajdon összege, és az ENSZ által felállított Millenniumi célok eléréséhez való hozzájárulás. Ide tartozott még a lehetséges munkahelyteremtő képesség, és az a sebesség, amellyel a tömegtermékek piacát meg lehet célozni.

A száz legjobb elképzelést mutatja be az a könyv, amely a Kék Gazdaság címet kapta. Olyan rendszerelemeket tartalmaz, amelyek egyszerre több problémát oldanak meg, nem csak egy nézőpont szerint közelítenek. Az elképzelések már működő projektekből származnak, tehát a gyakorlatban már kipróbált módszerekről van szó. Amennyiben sor kerül az alkalmazásukra az iparágak százaiban, és terjed az országok között, akkor az egész világon alapvetően megváltoztatja az általunk ismert gazdaságot. Regionális szinten is esélyt ad egy, a természettel összhangban lévő, fejlődési pálya kialakítására, alkalmat teremt a városok és a falvak, a tudományos, a közigazgatási, az üzleti és a civil szféra összefogására, mindezt hosszú távon, tartósan, a saját erőforrásaira alapozva, környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt fenntartható módon.