KAPCSOLAT

eco_logo_fehér_0

Képviselő: Bedőné Károly Judit
Telefon: 20/314-3325
Cím: H-7626 Pécs, Fischer Béla utca 30.

Az ECOsynergy Kft 1997-ben alapult családi vállalkozásként, tulajdonosi szerkezete 2010-ben, cégformája 2011-ben alakult át a jelenlegi korlátolt felelősségű társasággá.

A vállalkozás elsődleges célja olyan – főként – vállalati együttműködések létrehozása, melyek megteremtik az érintett szervezetek számára a fejlődés, versenyképesség-növelés lehetőségét. Az ECOsynergy Kft kiterjedt kapcsolatrendszere és adatbázisa segítségével képes megtalálni partnerei számára a legmegfelelőbb üzlettársat, és támogatást nyújtani a kooperáció, közös munka elindításában, sikeres lefolytatásában, valamint a forráskeresésben.

Azon dolgozunk, hogy a fejlődőképes vállalatoknak olyan, főként szervezeti és működési megoldásokat dolgozzunk ki, melyek megalapozzák a vállalatok fenntartható növekedését. Ennek érdekében partnervállalatainkkal folyamatos kapcsolatot tartunk fenn, hogy a közös gondolkodás, projektek generálása lehetővé tegye számukra a dinamikus fejlődést, versenyelőny megteremtését.

Cégünk egyik fő tevékenysége a Kék Gazdaság Innovációs Klaszter (a továbbiakban Klaszter) vezetése, melyben klasztertagként részt vesznek prominens vállalatok, s a térség tudományos-gazdasági életében fontos Pécsi Tudományegyetem.

A Klaszter azzal a céllal jött létre, hogy a tagságot képező vállalkozások kompetenciáit egyesítve olyan komplex szolgáltatásokat nyújtson elsősorban energetikával kapcsolatosan az állami és az üzleti szféra szereplőinek, melyek az ügyfél probléma-definiálásától, a helyzetelemzésen keresztül, a kivitelezésen, s a finanszírozás megszervezésén át egészen az utólagos minőség-ellenőrzésig magukban foglalják azokat a tevékenységelemeket, amik elengedhetetlenek egy teljes körű szolgáltatáshoz.

A klaszterszolgáltatások célja az ügyfelek számára elsősorban az energia-, s természeti erőforrás-hatékonyság növelés szavatolása, ami a település üzemeltetése kapcsán költségcsökkenést eredményez. A Klaszter ezt a célt olyan komplex műszaki, szervezeti, gazdálkodási megoldásokkal kívánja elérni, melyek megfelelnek a jelenkor ökológiai-gazdasági fenntarthatósági követelményeinek.

Az ECOsynergy Kft másik fő tevékenységi köre hazai és nemzetközi projektek generálása és menedzsmentje, mely a klaszter menedzsment szolgáltatásaihoz nagyban hasonlít, ugyanis törekszik a teljes körű megoldások kivitelezésére.

Az ECOsynergy Kft munkatársainak kompetenciái:

 • Klaszterek szervezése
 • Klasztermenedzsment
 • Projektek  műszaki és pénzügyi megvalósításának koordinálása, a szükséges jelentések elkészítése (mind magyar, mind pedig nemzetközi viszonylatban egyaránt)
 • Felelős vállalatirányítás témakörében tanácsadás
 • Pályázatfigyelés
 • Pályázatok írása (magyar és nemzetközi viszonylatban egyaránt)
 • Pályázatmenedzsment
 • Közbeszerzési dokumentációk összeállítása
 • Közbeszerzési értesítő szemlézése
 • Disszemináció, PR és rendezvényszervezés

Az ECOsynergy Kft és munkatársai az alábbi projektek tervezésében és kivitelezésében vettek részt:

 • H2020 – Lighthouse smart cities and communities pályázat elkészítése (vezető városok: Pécs, Maribor, Eszék) (2015)
 • COSME – Klaszterek nemzetköziesedése pályázat megírása (2015)
 • “Energetikai referens” képzési program kidolgozása Pilotinvest Kft-vel közösen (2014)
 • Közreműködés a Zöld Főváros pályázat energetikai részének elkészítésében a PÉTÁV alvállalkozójaként (2014)
 • Pécs Városának Energiastratégia akciótervének kidolgozása (Panelprogram, Épületkorszerűsítés, Közvilágítás korszerűsítés) (2014)
 • TÁMASZFAL képzés lefojtatása és a képzési anyagok összeállítása (2014)
 • Üzemanyagbeszerzési eljárás lefojtatása (2014)
 • Pécs Város Energiastratégiájának megírása konzorciumvezető, (2013)
 • Tüskésrét energetikai alapú stratégiai fejlesztési programjának elkészítése (2013)
 • Villamosenergia földgázbeszerzési eljárások megindítása (2013)
 • Külső rokonágazati adatbázis létrehozása a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara részére (2013)
 • PR, Marketing tevékenységek a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság számos nemzetközi pályázata során (2011;2012;2013)
 • A Kék Gazdaság Innovációs Klaszter alapító tagja, klasztermenedzsment szervezete, a DDOP-1.1.3-11-2011 pályázaton elnyert Kék Gazdaság Innovációs Klaszter működésének megalapozása című pályázat kedvezményezettje, menedzsment szervezete
 • A Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság által elnyert alábbi pályázatok komplex PR tevékenységének kivitelezése
  • Felsőszentmártoni mellékág revitalizációja a Dráván
  • A határt metsző vízfolyások rendezése
  • Karasica Vasas – Belvárdi vízfolyás vízkárelhárítás fejlesztése
 • Kulturális Örökség és Digitális Kultúra Innovációs Klaszter alapító tagja, klasztermenedzser szervezete (2010)
 • Információs és kommunikációs technológia ágazat felmérése a Dél-Dunántúli Régióban a Regionális Innovációs Stratégia megalapozása érdekében a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség megbízásából (2010)
 • A Nyugat-Dunántúli Régióban a klaszterszervezés alapjainak megteremtése, együttműködve a régió Innovációs Ügynökségével (2010)
 • ACCESS projekt vezető partneri menedzselése (Central Europe Programme, 2010):
 • Asviloc+ projekt megírása és menedzselése (South-East Europe, 2009)
 • Tanácsadói feladatok ellátása az Információmenedzsment Innovációs Klaszter megalapításakor, működése során (i2k.hu) (2008-)
 • GOP és TÁMOP pályázatok írása és menedzselése elsősorban KKV-k számára (2006-tól folyamatosan)
 • Üzleti tanácsadás, a Pécsi Vízmű cafeteria rendszerének kialakítása
 • CrossBoR&D projekt megírása és menedzselése (Interreg. 2004-2006)
 • Informatikai és Hírközlési Minisztérium részére ITC helyzetelemzés kidolgozásában való részvétel (2005)