BEMUTATKOZÁS

Küldetésünk

A KGIK azzal a céllal jött létre, hogy az állami és az üzleti szféra szereplői számára olyan erőforrás-hatékonyságot növelő megoldásokat nyújtson, amik lehetővé teszik ezen szereplők számára a folyó költségek csökkentését. A Klasztertagok kompetenciáinak integrálása, s a szinergiák kiaknázása mesustainable-development3gteremtette annak a lehetőségét, hogy a Klaszter integrált szolgáltatások keretében oldja meg az ügyfelek komplex problémáit. Az integrált klaszterszolgáltatások az ügyfél problémájának definiálásában nyújtott szakmai konzultációtól a megoldás körvonalazásán, a finanszírozás megszerzésén, a megvalósításon át egészen a projekt későbbi alakulásának után követéséig tart. Projektjeink során kiemelt szempont az ökológiai – gazdasági – társadalmi fenntarthatóság követelményrendszerének maradéktalan teljesülése, ami a természetes környezet megóvását, a létrehozott megoldás gazdasági fenntarthatóságát és a valós társadalmi igény kielégítését jelenti. Hitvallásunk, hogy a mai erősen erőforrás korlátos világunkban a mindennapi tevékenységeink során keletkezett hulladékra értékként kell tekintenünk, mely új termék vagy energia alapanyaga lehet.

Hogyan használjuk hatékonyan az energiát?

A kék gazdaság olyan rendszer, ami nem termel hulladékot, nem bocsát ki káros anyagot, de munkahelyeket teremt, társadalmi tőkét épít, és mégsem jár nagy költségekkel. Olyan gazdasági modell, amely a fenntarthatóság elve szerint működik. A Kék Gazdaság Innovációs Klaszter a dél-dunántúli régióban a kék gazdaság működési elvét hivatott a gyakorlatban is megteremteni.

A Kék Gazdaság Innovációs Klaszter (KGIK)

A Klaszter jelenleg 20 belső tagot tömörít, melyek a dél-dunántúli régióban tevékenykedő KKV-k. Ezen kívül 60 külső tagot, melyek között szerepelnek a régió tudásbázisát alkotó PTE, számos magánszemély, valamint aktív, a környezettudatosság irányában elkötelezett önkormányzatok.

A Klaszter víziója egy olyan régió, és később egy olyan ország, ahol az élő, természeti rendszerek sokfélesége és a beléjük ágyazódott társadalmi szerveződések egymással együttműködve fenntartható élelmiszer-, víz- és energia-önrendelkezést valósítanak meg. A fenntarthatóság, különösen az energetika témakörére fókuszálva összefogja a térség különböző tudással és kompetenciával rendelkező vállalkozásait, akik közösen valósítják meg az energiahatékonyság modelljét.

 Milyen területeken ad támogatást a klaszter?

 • Energia-beszerzési eljárások
 • Energetikai felmérések
 • Energiaoptimalizálás
 • Energetikai racionalizálások komplex tervezése, kivitelezése
 • Finanszírozási források és pályázati lehetőségek feltérképezése

 Eddig megvalósult projektek:

 • Településszintű átvilágítás (energiaáramok, víz-, szennyvíz-, szürkevízhálózat, természeti erőforrások, szervezeti rendszer, fejlesztési lehetőségek)
 • Településdiagnosztikai jelentés
 • Szennyvízhálózat fejlesztés
 • Kerékpárút kiépítés
 • Önkormányzati épületek energetikai fejlesztési vizsgálata
 • CAF átvilágítás és fejlesztés
 • Energia-beszerzési közösség szervezése
 • Komplex energiaáramlási és fejlesztési modell kidolgozása, alkalmazása
 • Rekultivációs területek területhasznosítási vizsgálata
 • A 400ha méretű Pécsi Tüskésrét fejlesztése
 • Modul rendszerű 8MW teljesítményű naperőmű megvalósíthatósági vizsgálata
 • Inert hulladék kezelésével kapcsolatos közép és hosszú távú vállalati stratégia kidolgozása
 • Pécs Megyei Jogú Város Energiastratégiájának kidolgozása (2013.)
 • Pécs Megyei Jogú Város Energiastratégiáján alapuló Akcióterv kidolgozása (2014.)
 • Pécs Megyei Jogú Város „Zöld főváros” pályázati anyag energetikai fejezetének szakértői kivitelezése (2014.)
 • „Energetikai referens” képzés kidolgozása (2014)
 • Több nemzetközi Klaszter- és „Smart city” pályázati anyag elkészítése (2015)

További információ:

KGIK menedzsment szervezete

Bedőné Károly Judit

Ügyvezető – ECOsnyergy Kft.

Tel.: +36-20-314-3325

E-mail: judit.karoly@ecosynergy.eu

Sovány Barnabás

Projekt menedzser

Tel.: +36-30-758-8414

E-mail: barnabas.sovany@ecosynergy.eu