Szervezeti felépítés

A Klaszter egy demokratikusan működő szervezet, s ezáltal lehetőséget biztosít minden Belső társult tag számára a Klaszter  stratégiájának, operatív döntéshozatalának formálásába. A Klaszter szervezetei, közöttük lévő csatornák szavatolják a folyamatos  nyomon-követést, kontrollt, s információáramlást, melyek biztosítják a nagy fokú átláthatóságot (transzparencia). Az átláthatóság  lehetővé teszi a folyamatokba történő beleszólást, korrekciót, s ezáltal megteremtik a szervezeten belül a bizalmat, ami az egész  együttműködés alapja és összetartó ereje.

A Klaszter legfelsőbb döntéshozó szervezete a Közgyűlés, amit a Belső Társult tagok és a Külső Támogató tagok alkotnak. A Belső  Társult tagok szavazati joggal rendelkeznek, így aktívan alakíthatják, elfogadhatják a szervezet stratégiáját, ellenőrizhetik a  stratégia végrehajtását, beleszólhatnak a jövőben követendő irányok, tevékenységek meghatározásába. A Külső Támogató tagok kizárólag tanácskozási joggal vehetnek részt a Közgyűlés munkájában.

szervezeti felépítés_nagy

A Közgyűlés által meghatározott, s elfogadott stratégiai irány megvalósításáért a Klaszter Stratégiai Tanácsa felel, ami a Klaszter megalakulása óta az Alapító tagokból áll. A Stratégiai Tanács (ST) elnöke vezeti a stratégia alkotás és végrehajtás folyamatát. A stratégiaalkotás az ST-ben kezdődik, javaslat formájában, melyet a Közgyűlés megvitat, s végül elfogad. Az ST folyamatos felügyeletet lát el a stratégia operatív szintű megvalósítása felett, amit a Klaszter menedzsment szervezete, a Klasztermenedzsment szervezet lát el.

A Klasztermenedzsment szervezet (KSz) egy előre leegyeztetett és jóváhagyott munkaterv szerint dolgozik, melyet a Közgyűlés előzetesen jóváhagyott és végrehajtását az ST felügyeli, ellenőrzi. A KSz a munkacsoportokba szerveződött Belső klasztertagok munkáját segíti, koordinálja. A KSz a Klaszter nevében eljár az operatív szintű egyeztetésekben, de a stratégiai témák megvitatása kapcsán a ST elnöke a jogosult képviselni a Klaszter érdekeit.

A Klaszter munkacsoportjai a Klaszter fő kompetenciái mentén kialakított integrált szolgáltatások alapján szerveződtek, s végzik munkájukat. A Klasztermenedzsment szervezet mint koordinátor vesz részt a munkában és segíti a katalizátor munkáját. A katalizátor az a Belső Társult klasztertag, aki a szakmai koordinációt végzi.