SZOLGÁLTATÁSOK

A Klaszter tevékenysége elsősorban települések és szervezetek – legyen szó nyereség-orientált vagy non-profit szervezetről – működésének, működtetésének költséghatékonyság növelését támogatja. A hatékonyságnövelés, s ezáltal a költségcsökkentés, az önkormányzatok viszonylatában, kiterjed a villamos energia felhasználásra, a hőenergia előállításra, fogyasztásra, a víz- és a szennyvízhálózatok fenntartására, a szennyvízkezelésre, s nem utolsó sorban a csapadékvíz felhasználásra.  A Klaszter ezeken a területeken teljes körű szaktanácsadással áll a települési önkormányzatok rendelkezésére oly módon, hogy figyelembe veszi a település rendszerszintű érdekeit, s az egyes területeket integráns egészként kezeli. Ez más szóval azt jelenti, hogy egy adott témában történő átvilágítás, s későbbi ajánlat megfogalmazása során kiemelt figyelmet szentelünk a település gazdasági-társadalmi-környezeti sajátosságainak így téve az újonnan javasolt rendszert valóban fenntarthatóvá. Állunk a települési önkormányzatok rendelkezésére rendszereik vagy működésük átvilágítása, minősítése vagy felújítások, új beruházások kapcsán. A beruházások során teljes körű szolgáltatást nyújtunk, mely kiterjed a tervezésre, finanszírozási alternatívák felkutatására, s megszerzésére, a beruházás koordinálására és végül a létesítmény üzemeltetésére. Ezt az “egyablakos” modellt Klaszterünk széles körű kapcsolatrendszere teszi lehetővé.

Költséghatékonyságot eredményező szolgáltatásainkat legfőképpen olyan piaci szereplők számára ajánljuk, akik nagy fizikai infrastruktúrával rendelkeznek, s ezáltal az üzemeltetés hatékonyságának megőrzése vagy éppen növelése elemi érdekük.