Erőforrás-felhasználás optimalizálási szaktanácsadás

Szaktanácsadási szolgáltatásunk során arra törekszünk, hogy ügyfeleink működését megértve olyan megoldásokat ajánljunk, melyek nem feltétlenül teszik szükségessé nagy összegű beruházások megvalósítását, hanem kis-léptékű, racionalizálási átalakításokkal teremtik meg a költséghatékonyság növelésének lehetőségét. A megoldások jelenthetik a működés során végzett napi rutinban történő kiigazítást, kisebb, de több működési pontot érintő technológiák bevezetését, alkalmazását. A szaktanácsadás típusai az alábbiak lehetnek:

Az üzemeltetés/működtetés teljes körű átvilágítása, auditja, problémák definiálása, s rendszerszintű megoldások nevesítése:

Ez esetben ügyfeleinkkel együttműködve feltérképezzük az ügyfél birtokában lévő fizikai létesítményeket, azok működését. Nevesítjük azokat a pontokat, melyek költséghatékonysága nem megfelelő, s meghatározzuk a működtetésben tapasztalható szerteágazó tevékenységek közötti összefüggéseket. A problémák, s az összefüggések figyelembevételével olyan ajánlást fogalmazunk meg, amely  rendszerszemlélete szavatolja, hogy az adott probléma megoldása nem generál költségnövekedést egy másik ponton, s ezáltal nem teszi fenntarthatatlanná az egész rendszert.

Az ügyfél által meghatározott problémára adott teljes körű, rendszerszemléletű ajánlás:

Abban az esetben, ha az ügyfél egy pontos képpel rendelkezik a tekintetben, hogy milyen kihívásnak kíván megfelelni, akkor az átvilágítás/audit fázis mellőzésével közvetlenül az ajánlás megfogalmazását végzik el szakembereink. Fontos, hogy ez esetben is az ajánlás kiemelten veszi figyelembe a működtetés komplexitását, s ezáltal nem generál fenntarthatatlanságot rendszer szinten.

Projektek auditja, minősítése:

Szakembereink akkor is állnak ügyfeleink rendelkezésére, amikor az adott problémára már megszületett a válasz, ajánlás, ugyanakkor ügyfelünk nem biztos annak tökéletességében. Ilyenkor az adott projekt átvilágítását, s véleményezését hajtjuk végre ismét csak rendszerszintű megoldásra törekedve.